جلسات کمیته نظارتی فصل پاییز آغاز شد

همزمان با آغاز پاییز دور جدید جلسات کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان، در منطقه دو شهرداری اصفهان آغاز شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیته از شورای اسلامی شهر اصفهان، مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان برگزار شد به درخواست های مختلف شهروندان رسیدگی شد.

شایان ذکر است جلسه بعدی این کمیته در منطقه دو  18 آبان ماه 1399 برگزار خواهد شد.کد محتوا 20293

برچسب ها